Ανακύκλωση: Συνεργασία Νοσοκομείου Μεσολογγίου & ΚοινΣΕπ «Ρομά όλοι μαζί»

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται η συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΡΟΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» στην αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών μη τοξικών ή χρηζόντων υγειονoμική διαχείριση-αποκλείοντας τα νοσοκομειακά απόβλητα (απορριμμάτων).

«Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους συνεργασίες εγγυώνται την βέλτιστη και σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και ότι θα συνεχισθεί με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα», αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.